Republican Hospital named after Arif Heydarov of the Ministry of Internal Affairs

Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsinin müasir kosmetik cərrahi müalicə üsulu – Venaların Endovazal Lazer Ablasiya üsulu (EVLK)

22.03.2017

Print  Print