Chek-up

  • Qanın ümumi analizi 
  • Sidiyin ümumi analizi
  • Qanda şəkər
  • Hepatir B, C ekspress üsul 

 

Virtual Karabakh Justice for khojaly